“La Cerilla Films ha produït diversos vídeos divulgatius dels nostres projectes complint l’encàrrec amb professionalitat i amb resultats excel·lents”.