La Cerilla ha produït i realitzat un espectacular document que comunica perfectament el nostre projecte i els seus valors.